مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل - C4

p9

مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل- C4
ویژگی مقدار
ظرفیت ۴ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۱۵ میلی متر
زمان تخلیه ۸ ثانیه
طول پرتاپ ۱.۵ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C4