مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C30

p15

مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C30
ویژگی مقدار
ظرفیت ۳۰ کیلوگرم
قطر خارجی ۲۳۲ میلی متر
زمان تخلیه ۵۵ ثانیه
طول پرتاپ ۳ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚c to+۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C30