مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل - C3

p8

مشخصات فنی کپسول  انیدرید کربنیک پرتابل - C3
ویژگی مقدار
ظرفیت ۳ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۱۵ میلی متر
زمان تخلیه ۷ ثانیه
طول پرتاپ ۱.۵ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C3