مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل - C2

p6

مشخصات فنی کپسول  انیدرید کربنیک پرتابل - C2
ویژگی مقدار
ظرفیت ۲ کیلوگرم
مدل C2
قطر خارجی ۱۱۵ میلی متر
زمان تخلیه ۶ ثانیه
طول پرتاپ ۱.۵ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B