مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C12

p13

مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C12
ویژگی مقدار
ظرفیت ۱۲ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۳۸ میلی متر
زمان تخلیه ۲۰ ثانیه
طول پرتاپ ۳ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C12