مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C10

p12

مشخصات فنی کپسول های انیدرید کربنیک چرخدار - C10
ویژگی مقدار
ظرفیت ۱۰ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۳۸ میلی متر
زمان تخلیه ۱۵ ثانیه
طول پرتاپ ۳ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C10