مشخصات فنی کپسول های آب و گاز ۱۰ لیتری

p11

مشخصات فنی کپسول های آب و گاز ۱۰ لیتری
ویژگی مقدار
ظرفیت ۱۰ لیتر
مدل 10L
گروه آتش (کاربرد) A
فشار کاری ۱۷ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۱۴ کیلوگرم
طول پرتاپ ۱۰
زمان تخلیه ۷۵ ثانیه
قابل استفاده در دمای +۵˚ c to +۶۰˚
جنس بدنه Stanles Steel