مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل - C6

p9

مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل- C6
ویژگی مقدار
ظرفیت ۶ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۳۸ میلی متر
زمان تخلیه ۱۰ ثانیه
طول پرتاپ ۳ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C6