مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل - C5

p9

مشخصات فنی کپسول انیدرید کربنیک پرتابل- C5
ویژگی مقدار
ظرفیت ۵ کیلوگرم
قطر خارجی ۱۳۸ میلی متر
زمان تخلیه ۹ ثانیه
طول پرتاپ ۳ متر
حداکثر فشار کاری ۴۰ تا ۱۲۰ بار
فشار آزمون ۲۵۰ بار
جنس سیلندر Carcon Steel & Alloy Steel
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
گروه آتش (کاربرد) B   
مدل C5